využite pre seba 30 rokov výskumu

Liečebné účinky lasera

22.04.2011 11:13

 Využitie lasera v lekárstve sa začalo už pár rokov po jeho zostrojení. Za priekopníka v laseroterapii sa považuje Dr. Endre Mester z Maďarska. Dr. Mester v roku 1969 použil laserové žiarenie malého výkonu na biostimuláciu biologických premien. Odvtedy sa svetelná terapia nízkovýkonného laserového žiarenia nazýva z angličtiny Low Level Laser Therapy (LLLT) - nízkoúrovňová laserová terapia. Ďalšie používané termíny sú laseroterapia a biostimulácia laserom. Vo svete bolo publikovaných veľa prác na tému využitia lasera v rôznych oblastiach medicíny, ktoré ukázali, že liečba nízkovýkonným laserom je bezpečným a účinným spôsobom liečenia pre jeho analgetický, antiflogistický a biostimulačný efekt. Okrem nízkofrekvenčných laserov sa v lekárstve využívajú aj lasery s vysokým výkonom, najmä v oblasti chirurgie. Už v roku 1962 bol laser s vysokým výkonom využitý pri operácii na sietnici. Takýto laser produkujúci vysokovýkonné svetelné žiarenie sa nazýva tvrdý laser (hard laser). Naopak nízkovýkonový laser sa volá mäkký (soft laser) alebo tiež biostimulačný laser.

Svetlo, ktoré k nám dopadá zo Slnka alebo zo žiarovky je nepolarizované, nekoherentné a nie je monochromatické. Svetelné vlny kmitajú v rôznych rovinách, majú rôzne vlnové dĺžky a sú vzájomne náhodne posunuté.
Laserové svetlo je monochromatické, polarizované a koherentné. V laseri vzniká svetelná vlna, v ktorej sú všetky fotóny vzájomne zosynchronizované.

Vplyv koherencie ako výnimočnej vlastnosti laserového žiarenia pri terapeutickom účinku je reálny vďaka nasledujúcemu mechanizmu: energia žiarenia sa rovnomerne rozptyľuje v objeme tkaniva a smerom k hlbším vrstvám sa exponenciálne zoslabuje. Na všetky čiastočky tkaniva - bunky, organely, membrány - však pôsobí rovnaká, priemerná hodnota intenzity, ktorá sa v rámci zvoleného objemu prakticky nemení. Takýto typ osvetlenia pôsobí na všetky bunkové systémy konštantne, a preto nemá schopnosť „vynútiť“ v tkanive inú ako adaptačnú odpoveď (čo sa týka reakcií na zmeny intenzity). Na rozdiel od tohto prípadu po prechode koherentného svetla rozptyľujúcim prostredím dochádza k silnej interferencii v rámci ožiareného objemu, a tým aj k veľkým lokálnym zmenám v intenzite žiarenia, ktoré sa pohlcuje rôznymi časťami tkanív, buniek a membrán. Predpokladá sa, že tieto lokálne zmeny intenzity a tým aj lokálnej dávky na bunkovej a subbunkovej úrovni vyvolávajú krátkodobé lokálne zmeny teplôt a tým aj akustických tlakov v tkanive, čo môže mať za následok rozkmitanie príp. až synchronizáciu niektorých vnútrobunkových procesov.   

Vďaka vysokému stupňu koherencie je možné laserový lúč šošovkou sústrediť (sfokusovať) na mimoriadne malé plochy - dokonca až do rozmerov menších ako 0.001x0.001 mm2. Pri veľkých výkonoch to znamená koncentráciu takej energie, že je možné svetlom vypáliť otvory do ľubovoľnej látky - aj do skla či diamantu. Oblasť v ktorej nastáva zhustenie svetelnej energie je pritom veľmi ohraničená a preto nedochádza k poškodeniu okolitej látky, čo sa využíva napr. aj v laserovej chirurgii, bezdotykovom značení výrobkov a pod. Pri použití špeciálnych laserov je možné dokonca vyrezávať veľmi presné mechanické súčiastky mikroskopických rozmerov (obr.7), operovať jednotlivé bunky a pod. Na rovnakom jave je založená aj technika kódovania a uchovávania informácií na CD diskoch. Sfokusované zväzky slabších laserov je možné používať napr. ako akupunktúrne ihly.
 
Podľa výkonu môžeme lasery rozdeliť na:

1. lasery nízkeho výkonu, od 1 do 6 mW - soft (mäkké) lasery
2. lasery stredného výkonu, od 7 do 500 mW - mid lasery
3. lasery veľkého výkonu, viac ako 500 mW - hard (tvrdé) lasery 

Mäkké lasery nazývame i biostimulačné. Tento názov majú pre biostimulačný efekt, ku ktorému dochádza pri týchto výkonoch žiarenia. Väčšinou sú pre biostimulačné účely využívané lasery s výkonmi do 500 mW. Na určenie efektu, ktorý sa dosiahne ožarovaním je dôležité poznať dávku žiarenia absorbovanú objemom tkaniva (t.j. aj dobu ožarovania, veľkosť ožarovanej plochy a optické vlastnosti tkaniva) a nie len výkon laseru.  

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode