využite pre seba 30 rokov výskumu

Pre športovcov

Predstavujeme Vám novinku na slovenskom trhu - laserový prístroj BIOquant®

na domáce použitie, ktorý dokáže u športovcov zvýšiť silu o 10% a vytrvalosť až o 60% - 80%. Je ideálny pre všetky, ale najmä vytrvalostné športy. Posunie dopredu Vás i Vašich zverencov.

Laserom s nízkym výkonom sa svieti do nosa, čím sa oddelia od seba zlepené červené krvinky, ktoré následne 100% okysličia celý organizmus. Ide o neinvazívne a nebolestivé ošetrenie v pohodlí domova. 
 

 Klinické výsledky sú fantastické:

 IV. OŠETRENIE KRVI LASEROM V ŠPORTOVEJ MEDICÍNE - klinická štúdia v Taliansku

MUDr. Francesco Raggi
MUDr. Giuseppe Vallesi Terni, Taliansko

 Úvod

Naša myšlienka otestovať aplikáciu ošetrenie krvi laserom v športovej medicíne začala v júli 2007, kedy nám náš mladý pacient povedal, že odkedy začal s takýmto ošetrením, dosahoval prekvapujúce športové výkony.

Bol to muž, vek 34 rokov; do zdravotného strediska prišiel s problémom hučania v ušiach. Choroba u neho začala pred rokom a prešiel mnohými lekárskymi vyšetreniami (MRI, Dopplerov test, CAT), ale všetky boli negatívne. V predchádzajúcom roku absolvoval trojmesačné liečenie kortizónom, avšak bez akéhokoľvek úspechu. V čase, kedy sme ho vyšetrovali, nebral žiadne lieky ani žiadnu terapiu.

Po 10 aplikáciách sa hučanie v ušiach zmenšilo (asi o 50%), ale celkom nezmizlo. Avšak, pacient zaznamenal určité zaujímavé a neočakávané „vedľajšie účinky“. Povedal nám, že sa večer cítil menej unavený, zlepšil sa mu spánok a v priebehu dňa sa lepšie koncentroval. Ale, a čo je veľmi dôležité, tento pacient je atlét (body building) a všimol si, že sa zvýšil jeho maximálny zdvih, čas behu počas tréningu sa zdvojnásobil a zvýšil sa taktiež počet preplávaných dĺžok počas tréningu. Aj jeho tréner bol prekvapený takýmto zlepšením. Táto nová medicínska technológia sa momentálne používa na ošetrenie rôznych patologických príznakov, akými sú reumatické, srdcovo-cievne, pľúcne a neurologické ochorenia. Ale, podľa našich vedomostí, zatiaľ nebola vypracovaná žiadna vedecká práca o ošetrení krvi laserom  v športovej medicíne.

A preto sme sa rozhodli urobiť krátku štúdiu, aby sme potvrdili účinky, ktoré boli pozorované na našom pacientovi.

 Do štúdie boli zahrnutí 4 atléti mužského pohlavia, venujúci sa body buildingu,. Priemerný vek bol 23,2 roka.

Protokol ošetrenia:

Všetci atléti mali 10 aplikácií ošetrenia krvi laserom, s nasledovným harmonogramom ošetrenia:

 

Laser 630 nm, 2 mW, 20 min. (prvé sedenie)

Laser 630 nm, 2 mW, 20 min. + 532 nm, 2 mW, 10 min. (9 sedení)

 V jednom týždni boli 3 sedenia. Všetci atléti boli požiadaní, aby počas doby trvania štúdie nebrali žiadne lieky ani vitamíny.

Zistené boli nasledovné výsledky:

Priemerná hodnota sily sa zvýšila okamžite po ošetrení o 10% a vytrvalosti o 70%. Tento účinok vydržal po dobu 16 týždňov. Potom sa vrátil pôvodný stav.

U všetkých pozorovaných atlétov posilnenie svalovej výkonnosti trvalo po dobu 16 týždňov po ukončení ošetrenia. Súvisí to s priemernou životnosťou červených krviniek: 12 – 15 týždňov. Môžeme si predstaviť, že po kompletnom cykle ošetrenia sú všetky červené krvinky „aktivované“: nakoľko majú rôzny vek, prežijú rôzne dlhý čas; ale, najmladšie z nich sa vytratia z cirkulujúcej krvi po 15 týždňoch a potom sa terapeutický účinok stratí.

Za účelom overenia hodnovernosti našich zistení sme chceli uskutočniť hĺbkovú previerku medicínskej literatúry, týkajúcej sa nízkoúrovňovej laserovej terapie (L.L.L.T.). Previerka bola uskutočnená tak, vo verejnej medicínskej knižnici bolo vyhľadávané „nízkoúrovňové ošetrenia krvi laserom“. Do úvahy boli brané iba články, týkajúce sa športovej medicíny.

V prvom rade by sme mohli uviesť poľskú štúdiu (1), uvádzajúcu vyššiu výkonnosť pri tréningu a dlhšiu vzdialenosť prejdenú v rámci 6-minútového testu v chôdzi na vzdialenosť u 39 pacientov trpiacich chorobami koronárnych ciev, ktorí boli ošetrovaní L.L.L.T. v oblasti hrudníka.

V druhej štúdii (2) bol izolovaný holenný sval potkana unavovaný elektrickým prúdom  až kým  počiatočná sila nebola znížená na 50%. Potom boli potkany rozdelené na dve skupiny: skupina ošetrovaná L.L.L.T. a kontrolná skupina. Laserom ošetrená skupina mala značne dlhší čas na dosiahnutie 50% redukcie sily, podstatne vyššie špičkové sily a podstatne nižšiu hladinu kreatinovej kinázy v krvi (index poškodenia svalu).

Môžeme teda konštatovať, že výsledky pozorované v našej štúdii a porovnané s inými štúdiami, uvádzajúcimi biologické vlastnosti L.L.L.T. môžeme považovať za hodnoverné.

 Veľmi dôležitým účinkom je zvýšenie prietoku krvi. Japonská výskumná skupina (3) aplikovala L.L.L.T. na veľmi obyčajnú oblasť karotickej tepny: objem prietoku krvi v centrálnej sietnicovej tepne a očnej tepne sa zvýšil.

Podobný pokus bol uskutočnený Makiharom a kol. (4). L.L.L.T. na pravom temporomandibulárnom kĺbe spôsobí rozšírenie tepien a zvýšenie objemu prietoku krvi v povrchovej spánkovej tepne; je prekvapujúce, že tento účinok bol pozorovaný obojstranne.

Wasik a kol. (5) pozorovali zvýšenie PO2 a SaO2 po ošetrení celej vzorky krvi 632 nm laserom.

Ďalším dôležitým hláseným efektom je zvýšenie deformačnej schopnosti erytrocytov (6-8), čím sa podstatne zvýši mikrocirkulácia a okysličenie celého organizmu (9-11).

Na záver, zdá sa, že údaje z nášho prehľadu literatúry potvrdzujú hodnovernosť našich výsledkov, hoci tieto boli získané z veľmi malej pozorovanej vzorky. Dúfame, že naše predbežné údaje o laserovej terapii v športovej medicíne prispejú k nasmerovaniu pozornosti mnohých výskumov na túto zaujímavú otázku tak, aby boli dosiahnuté hlbšie vedecké poznatky.

Nákup prístroja

 

Použitá literatúra:

1. Zycinski P, Krzemiriska-Pakula M, Peszynski-Drews C, Kierus A, Trzos E, RechcinskiT, Figiel L,

Kurpesa M, Plewka M, Chrzanowski L, Drozdz J. Laser biostimulation in end-stage multivessel

coronary artery disease-a preliminary observational study. Kardiol Pol. 2007 Jan;65(l): 13-21.

 

2. Lopes-Martins RA, Marcos RL, Leonardo PS, Prianti AC Jr, Muscarä MN, Aimbire F,Frigo L, Iversen

VV, Bjordal JM. Effect of low-level laser (Ga-Al-As 655 nm) on skeletal muscle fatigue induced by

electrical Stimulation in rats. J Appl Physiol. 2006 Jul;101(l):283-8. Epub 2006 Apr 20.

 

3. Mii S, Kim C, Matsui H, Oharazawa H, Shiwa T, Takahashi H, Sakamoto A. Increases in central

retinal artery bloodflow in humans following carotid artery and stellate ganglion Irradiation with 0.6

to 1.6 microm irradiation. J Nippon Med Seh. 2007 Feb;74(l):23-9.

 

4. Makihara E, Masumi S. Blood Flow Changes ofa Superficial Temporal Artery Before and After

Low-level Laser Irradiation Applied to the Temporomandibular Joint Area. Nihon Hotetsu Shika

Gakkai Zasshi. 2008 Apr;52(2): 167-70.

 

5. Wasik M, Gorska E, Modzelewska M, Nowicki K, Jakubczak B, Demkow U. The inßuence oflowpower

helium-neon laser irradiation onfunetion ofselectedperipheral blood cells. J Physiol

Pharmacol. 2007 Nov;58 Suppl 5(Pt 2):729-37.

 

6. Xian-Qiang Mi, Ji-Yao Chen, Zi-Jun Liang, Lu-Wei Zhou. In Vitro Effects of Helium-Neon Laser

Irradiation on Human Blood: Blood Viscosity and Deformability ofErythrocytes. Photomedicine and

Laser Surgery

 

7. Iijima K, Shimiyama N, Shimiyama M, Mizuguchi T Effects oflow He-Ne laser on deformability

ofstored human erithrocytes. J Clin Laser Med Surg. 1993 Aug;l 1(4): 185-9

 

8. Zalesskaya, G.; Sambor, E. Interaction of Low-lntensity Laser Radiation with Blood and Its

Components. Journal of Applied Spectroscopy, Volume 72, Number 2, March 2005 , pp. 242-

248(7)

9. Burduli NM, Pilieva NG. The dynamics of microcirculation parameters in patients with pneumonia

reeeiving intravenous irradiation of blood as apart ofcomplex treatment. Klin Med (Mosk).

2007;85(7):48-50.

 

10. Ihsan FR. Low-level laser therapy accelerates collateral circulation and enhances microcirculation.

Photomed Laser Surg. 2005 Jun;23(3):289-94.

 

11. Maegawa Y, Itoh T, Hosokawa T, Yaegashi K, Nishi M. Effects of near-infrared low-level laser

irradiation on microcirculation. Lasers Surg Med. 2000;27(5):427-37.

 

12. Mittermayr R, Osipov A, Piskernik C, Haindl S, Dungel P, Weber C, Vladimirov YA, Redl H, Kozlov

AV. Blue laser light increases perfusion ofa skinflap via release ofnitric oxidefrom hemoglobin. Mol

Med. 2007 Jan-Feb;13(l-2):22-9.

 

13. Lindgärd A, Hulten LM, Svensson L, Soussi B. Irradiation at 634 nm releases nitric oxidefrom

human monocytes. Lasers Med Sei. 2007 Mar;22(l):30-6. Epub 2006 Nov 21.

 

14. Simonian RM, Simonian GM, Simonian MA, Sekoian ES. Effect oflow intensive helium-neon laser

on superoxide-producing andmethemoglobin-restoring activity of cytochrome b558III ofred cell

membranes inexperiment. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2007 Jul-Aug;(4):9-11.

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode