využite pre seba 30 rokov výskumu

Môže sa prístroj Bioquant používať , ak pacient berie liek Warfarín na riedenie krvi? Ak áno, ako sa to vzájomne ovplyvňuje.

Odpovedá MUDr. Šípoš:

Áno, prístroj Bioquant sa v princípe môže používať súčasne s užívaním lieku Warfarín. Liek Warfarín je antagonista vitamínu K a zasahuje priamo do procesu hemokoagulácie (krvnej zrážanlivosti), takže jeho pôsobenie je vo svojej podstate odlišné od pôsobenia laserového lúča prístroja Bioquant. Avšak určitá opatrnosť u pacientov užívajúcich Warfarin (t.j. antikoagulačnú liečbu) je na mieste, najmä na začiatku aplikácie Bioquantu, pretože tak liek ako aj prístroj, zlepšujú reologické vlastnosti krvi. Ľudovo povedané "riedia krv" - znižujú jej zrážanlivosť, čo je žiadúci a očakávaný efekt, ale za určitých okolností ku krvácaniu môže dochádzať. Avšak to aj pri užívaní samotného Warfarínu (bez pôsobenia laserového lúča) keď je dávka lieku vyššia, alebo sa skombinuje s nevhodným liekom a pod. Na začiatku, t.j. v prvé dni, by som odporúčal začínať aplikáciu nízkou intenzitou - 3 mW po dobu 5 minút jeden krát denne. Ak by sa objavilo krvácanie z nosa, treba na 2-3 dni aplikáciu prerušiť a skontrolovať hladinu INR (Quickov čas). "Warfarinizovaní" pacienti presne vedia o čo ide a sú poučení svojimi lekármi ktorí im antikoagulačnú liečbu predpisujú a riadia, akú hodnotu INR majú mať a akú dávku lieku majú brať aby bola antikoagulačná liečba účinná. Podľa tohto výsledku im dávku Warfarínu lekári upravia. Ak krvácanie nenastane, dĺžku aplikácie a neskôr aj intenzitu laserového lúča možno postupne zvyšovať tak ako je to odporučené v návode k prístroju. Pokiaľ nastane len mierne "špinenie" z nosa - t.j. ružovočervený sekrét v neveľkom množstve - aplikáciu netreba prerušovať, je to považované za normálnu reakciu aj u "newarfarinizovaných" používateľov prístroja. Prajem Vám zlepšenie zdravia a úspešnú aplikáciu prístroja Bioquant,  MUDr. J. Šípoš.

 

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je vhodné použitie Bioquantu u pacienta, ktorý bol liečený na trombózu hornej končatiny, tiež má tento pacient implantovaný kardiostimulátor.

Odpovedá MUDr. Šípoš:

Z hľadiska prekonanej tromboembólie hornej končatiny je používanie BIOquantu vhodnou prevenciou jej opakovania pretože zlepšuje reologické vlastnosti ("tekutosť") krvi, teda znižuje riziko tvorby krvných zrazenín. Avšak pacient berie antikoagulačnú liečbu (je warfarinizovaný) preto sa vyžaduje určitá opatrnosť z hľadiska vzájomnej interakcie oboch metód na krvnú zrážanlivosť. Riziko krvácania však možno minimalizovať pozvoľným, t.j. pomalým postupným zvyšovaním aplikácie BIOquantu - pridávať najskôr čas aplikácie (minúty), až neskôr intenzitu (miliwatty). Presne tak ako je to uvedené v návode k prístroju len ešte pozvoľnejšie a za pravidelnej kontroly INR (t.j. stavu účinnosti antikoagulačnej liečby a jej prípadnej úpravy).
U tohoto pacienta je ale navyše implantovaný kardiostimulátor, čo je oficiálnou kontraindikáciou používania BIOquantu, preto ju treba rešpektovať.
(Ak by som sa však mal rozhodnúť používať prístroj BIOquant ja na sebe ako lekár a zároveň by som bol pacientom s implantovaným kardiostimulátorom, neobával by som sa jeho použitia. Avšak nedával by som si ho do blízkosti kardiostimulátora, t.j. počas ožarovania by som ho umiestnil napríklad na stôl do vzdialenosti aspoň 1/2 metra od hrudníka, teda nenechával by som ho visieť na šnúrke okolo krku na hrudník!)
Hoci elektromagnetické pole prístroja je minimálne a rušivý vplyv na kardiostimulátor nepredpokladám, oficiálne ho odporúčať v prípade implantovaného kardiostimulátora nemôžem.
S prianím dobrého zdravia   MUDr. J. Šípoš.

 

Dobrý deň, hlboká žilná trombóza od roku 2008, odvtedy mám problémy a bolesti pri záťaži a opuch stehna. Nemôže sa tromb odtrhnúť a posunúť ďalej? Nie je to nebezpečné?

Odpovedá MUDr. Šípoš:

Hlboká žilová trombóza nesie vždy so sebou riziko tromboembolizmu, t.j. že sa zrazenina "odtrhne" a krvným prúdom zanesie napr. do pľúc, do mozgu alebo do ktoréhokoľvek iného orgánu kde spôsobí embóliu (t.j. z trombu sa stane embolus). Toto riziko je o to väčšie ak sa zápaly žíl opakujú (tzv. tromboflebitída). Používanie BIOquantu - ožarovaním krvi laserovým lúčom cez nosovú sliznicu - zlepšuje reologické vlastnosti krvi, znižuje jej viskozitu, teda bráni jej "nadmernej hustote a zrážaniu" čím pôsobí proti narastaniu - proti zväčšovaniu trombu. Zároveň zlepšuje mikrocirkuláciu, prekrvenie a okysličenie orgánov a pôsobí protizápalovo,... Preto je jeho použitie vhodnou prevenciou tromboembolizmu.  S pozdravom a s prianím dobrého zdravia MUDr. J. Šípoš.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode